Rozmiar czcionki: T  T+  T++     Kontrast: C1  C2  C3    Wersja klasyczna
MIEJSKO-GMINNA BIBLITEKA PUBLICZNA W GŁOGÓWKU

 

 


 

  

 Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek- edycja 2020 r

W 2020 roku biblioteka pozyskała5385 zł w ramach projektu " Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.Priorytet 1." Za uzyskane środki kupiliśmy 217 książek  do biblioteki miejskiej oraz filii bibliotecznych.


 

           Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek- edycja 2019

W 2019 roku biblioteka pozyskała 9334 zł w ramach projektu " Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.Priorytet 1." Za uzyskane środki kupiliśmy 433 woluminy do biblioteki miejskiej oraz filii bibliotecznych.


 

       Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - edycja 2018

Informujemy, że biblioteka w Głogówku kolejny rok z rzędu  bierze udział w programie " Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych .Priorytet 1"

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu  Wieloletniego          " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020" jest zwiekszenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, co wpłynie na zwiększenie ich atrakcyjności dla czytelników.

W 2018 roku biblioteka otrzymała na zakup nowości wydawniczych  dotację w wyskości 9189 zł.

 

 


 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku

 bierze udział w projekcie
"Zaczytany Dom Kultury 2018 Narodowego Centrum Kultury”
.

         


  Serdecznie zapraszamy do biblioteki!


 
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głogówku dwukrotnie otrzymała dofinansowanie z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ZADANIE: Modernizacja pomieszczeń na cele biblioteczne i kulturalne w Głogówku / 2012r/

Całkowity koszt projektu:      230.503,51 zł

Dofinansowanie  MKiDN:        92.178,35 zł

Wkład własny:                     138.325,16 zł

 

W ramach modernizacji dodatkowych pomieszczeń zabytkowej baszty więziennej      ( siedziba Muzeum Regionalnego) na cele biblioteczne i kulturalne zrealizowano remont elewacji, nową stolarkę drzwiową i okienną, podłogi, tynki, instalacje: grzewczą, elektryczną i przeciwpożarową, a także częściowy zakup i montaż wyposażenia( systemy oświetleniowe  i wystawiennicze).

Adaptacja wnętrz pozwala na organizowanie konferencji naukowych, spotkań autorskich, koncertów, lekcji bibliotecznych i muzealnych.

Filia biblioteczna „ Baszta” udostępnia zbiory regionalne stanowiące dotychczas zasoby biblioteki miejskiej  oraz unikatowe egzemplarze Muzeum Regionalnego          ( depozyty), tworząc punkt dostępu do szerokiego zbioru archiwaliów, rękopisów, literatury i czasopism regionalnych z XIX i XX wieku ( również ich reprinty, pliki pdf).

 

ZADANIE :  Remont i wyposażenie biblioteki, czytelni i Sali widowiskowe  w Głogówku / 2013r/

Całkowity koszt projektu:                2.073.927,12 zl

Dofinansowanie MKiDN :                 1.390.000,- zł

Wkład własny:                                 683.927,12 zł

 

 

W ramach projektu dokonano remontu dachu, zamontowano nowe drzwi i okna, przeprowadzono modernizację sanitariatów, odnowiono zniszczone podłogi, wymienione instalacje: grzewczą , elektryczną , wodno-kanalizacyjną .Dodatkowo zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych przy scenie na Sali widowiskowej oraz podjazd     do biblioteki.

Przeprowadzony remont  pozwolił zaadoptować nowa powierzchnię na cele biblioteczne. Sala widowiskowa umożliwia  organizacje spotkań  autorskich z udziałem większej ilości czytelników  ( uczestników), również tych z niepełnosprawnościami.

Dzięki utworzeniu kącika dla najmłodszych, dzieci mają okazję poznać wybrane pozycje książkowe ( odpowiednie dla wieku)oraz wziąć udział  w zabawach i zajęciach plastycznych.

 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w progach obu wyremontowanych bibliotek           ( miejska i Baszta) tętni życie. Słychać tupot małych ( i dużych) nóżek , rozchodzą się szepty dorosłych oraz radosny śmiech małych czytelników biorących udział w naszych  imprezach  oraz odwiedzających nas, by wypożyczyć książki do domu.

Serdecznie zapraszamy do Głogówka!

Bożena Glacel

Kierownik MiGBP


Kilka zdjęć po remontach: